PARTNERZY

indeks14Podajemy ostateczne informacje odnośnie obozu sportowego, który rozpoczniemy realizować od poniedziałku 7 sierpnia. Z uwagi, że wybieramy się na obóz sportowy, sprawa żywienia jest pierwszą ważną kwestią. Dlatego bardzo prosimy rodziców nie wypychać plecaków dzieci chipsami, słodyczami i gazowanymi napojami głównie coca-cola - zwłaszcza na podróż, jak również poinformować dzieci, że na obozie będzie obowiązywał zakaz nadmiernego kupowania w/w artykułów. W momencie jak dotrzemy na miejsce około godz. 14-15 będzie już na Nas czekał obiad.

Druga kwestia - prosimy aby koszulki i dresy treningowe było oznakowana inicjałami na metkach, głównie naszywane - opisywanie długopisami może się zmyć podczas prania.

Trzecia kwestia: W załączeniu regulamim, którego musi przestrzegać rygorystycznie każdy uczestnik. Do pobrania REGULAMIN OBOZU SPORTOWEGO

REGULAMIN OBOZU SPORTOWEGO

 1. 1.Każdy uczestnik obozu sportowego zobowiązuje się przestrzegać warunki niniejszego regulaminu, a zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją jego treści przez uczestnika i jego rodziców/opiekunów prawnych.
 2. 2.Każdy uczestnik obozu ma prawo do:

a) pełnego skorzystania z programu obozu,

b) korzystania ze wszystkich urządzeń rekreacyjno-sportowych znajdujących się w ośrodku, ale wyłącznie za wiedzą i zgodą trenerów,

c) wnoszenia własnych propozycji do programu obozu,

d) uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry obozu i ośrodka,

e) poszanowania swoich poglądów i przekonań,

f) kontaktowania się rodzicami w wyznaczonych porach,

g) przyjmowania podczas obozu gości (w uzgodnieniu z kadrą obozu).

 1. 3.Uczestnik obozu zobowiązany jest:

a) przestrzegać regulaminów obozu, obiektów sportowych i ośrodka, w którym się obóz odbywa oraz stosować się do poleceń trenerów i wychowawców,

b) zabrać ze sobą ważną legitymację szkolną,

c) realizować program obozu oraz punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć,

d) dbać o czystość i porządek w pomieszczeniach zajmowanych na terenie ośrodka oraz o powierzony sprzęt,

e) odnosić się z szacunkiem do trenerów, wychowawców, kolegów i innych osób,

f) przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa, dotyczących zwłaszcza kąpieli i ruchu drogowego,

g) informować kadrę obozu o każdym wypadku, kontuzji, chorobie lub złym samopoczuciu, niedyspozycji i innych ograniczeniach uniemożliwiających udział w zajęciach i wykonywanie ćwiczeń (jeśli o wyżej wymienionych okolicznościach wiedzą rodzice/opiekunowie prawni uczestnika powinni niezwłocznie poinformować o tym kadrę obozu),

h) dbać o higienę i schludny wygląd.

 1. 4.Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa, a niemożność wzięcia udziału należy każdorazowo zgłosić u opiekuna grupy przed rozpoczęciem zajęć.
 2. 5.W kwestiach spornych i konfliktowych między uczestnikami obozu należy zwracać się do trenerów, instruktorów i opiekunów.
 3. 6.Korzystanie z obiektów i ze sprzętu i sportowego jest dozwolone pod warunkiem uzyskania zgody trenera/opiekuna i tylko pod jego nadzorem.
 4. 7.Uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy, szczególnie poza teren ośrodka bez wiedzy i zgody wychowawcy.
 5. 8.Na obozie obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania i picia alkoholu, posiadaniapalenia tytoniu oraz posiadania i zażywania jakichkolwiek środków odurzających.
 6. 9.Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 6.
 7. 10.W trakcie zajęć i ciszy nocnej obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych, konsol, komputerów itp.
 8. 11.Organizatorzy i opiekunowie obozu nie ponoszą odpowiedzialności za cenne i wartościowe przedmioty i urządzenia oraz nie powierzone opiekunom pieniądze zabrane na obóz przez uczestnika, a także za bagaż skradziony, zgubiony lub zniszczony z braku staranności uczestnika.
 9. 12.Rodzice/ opiekunowie uczestnika ponoszą materialną (finansową) odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone w trakcie pobytu na obozie.
 10. 13.W trakcie trwania obozu nie przewiduje się „czasu wolnego” do swobodnej dyspozycji uczestników, którzy pozostają przez cały czas pod nadzorem opiekunów.
 11. 14.W czasie podróży, wycieczek czy postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń kierownika podróży/wycieczki.
 12. 15.Podczas zwiedzania miejscowości, stadionów piłkarskich itp. uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów.
 13. 16.W przypadku poważnego naruszenia regulaminu obozu Organizator zastrzega sobie prawo stosowania środków dyscyplinujących, takich jak upomnienie, nagana i rozmowa ostrzegawcza z powiadomieniem rodziców lub opiekunów. W przypadku, gdy środki te okażą się nieskuteczne lub gdy nieprzestrzeganie regulaminu narusza prawa innych uczestników obozu, uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników, a po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców wydalony z obozu na koszt własny rodziców/opiekunów – bez prawa do zwrotu należności za niewykorzystaną część pobytu. W takim wypadku osoba odpowiedzialna za uczestnika (rodzic lub opiekun) powinna odebrać dziecko w ciągu 24 godz.

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem obozu, akceptuję wszystkie jego warunki i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Podpisy uczestników obozu:

szkolka i terminy

JUNIOR - ROCZNIK 01|02

NAJBLIŻSZY MECZ/TURNIEJ

CHOJNIAK WIENIAWA

DROGOWIEC JEDLIŃSK

29 październik (niedziela) g. 11:00

Boisko w Wieniawie

TABELA ROZGRYWEK

  MPkt
Powała Taczów719
Legion Radom716
3 Drogowiec Jedlińsk715
Chojniak Wieniawa89
Gracja Tczów86
Jaguar Wolanów93

TRAMPKARZ - ROCZNIK 03|04

NAJBLIŻSZY MECZ/TURNIEJ

DROGOWIEC JEDLIŃSK

CHOJNIAK WIENIAWA

22 październik (niedziela) g. 11:00

boisko w Jedlińsku

TABELA ROZGRYWEK

  MPkt
Broń Radom924
UKS Lipie1021
3 Drogowiec Jedlińsk920
Chojniak Wieniawa1014
Polonia Iłża910
Zawisza Sienno106
Jaguar Wolanów91

MŁODZIK - ROCZNIK 05|06

NAJBLIŻSZY MECZ/TURNIEJ

DROGOWIEC JEDLIŃSK

GKS BELSK DUŻY

 20 październik (piątek) g. 16:00

Stadion w Jedlińsku

TABELA ROZGRYWEK

  MPkt
Beniaminek Radom515
GKS Belsk Duży615
3 Drogowiec Jedlińsk69
KS Błotnica74
Energia Kozienice61

ORLIK - ROCZNIK 07|08

NAJBLIŻSZY MECZ/TURNIEJ

DROGOWIEC JEDLIŃSK

ENERGIA KOZIENICE

  21 październik (sobota) g. 10:00

Boisko w Jedlińsku

TABELA ROZGRYWEK

  MPkt
Broń Radom721
Legion Głowaczów816
KS Warka813
Energia Kozienice79
Jedlnia Dzieciom89
6 Drogowiec Jedlińsk80

ŻAK - ROCZNIK 09|10

NAJBLIŻSZY MECZ/TURNIEJ

ROCZNIK 2009

przerwa w rozgrywkach


ROCZNIK 2010

DROGOWIEC JEDLIŃSK

22 październik (niedziela)

Turniej w Warce

1 2 2

SENIORZY - MECZ LIGOWY


sob, 28 paź 2017 12:00 
Energia Kozienice : Drogowiec Jedlińsk

IV Liga

  MPkt
RKP Broń Radom1227
MKS Pilica Białobrzegi1226
Mszczonowianka 1225
Sparta Jazgarzew1224
Oskar Przysucha1224
Błonianka Błonie1223
Mazur Karczew1220
Pogoń Grodzisk1219
Wilga Garwolin1119
10 Drogowiec Jedlińsk1217
11 Energia Kozienice1216
12 MKS Piaseczno1215
13 Znicz Pruszków116
14 Perła Złotokłos125
15 KS Promna122
16 Naprzód Skórzec121

Seniorzy - najbliższa kolejka

sob, 28 paź 2017
Perła Złotokłos : Wilga Garwolin
Naprzód Skórzec : KS Promna
MKS Piaseczno : Sparta Jazgarzew
MKS Pilica Białobrzegi : Oskar Przysucha
Mszczonowianka : Mazur Karczew
Energia Kozienice : Drogowiec Jedlińsk
Błonianka Błonie : RKP Broń Radom
Znicz Pruszków : Pogoń Grodzisk

Seniorzy - ostatnia kolejka

Drogowiec Jedlińsk 0:1 Mszczonowianka
Wilga Garwolin : Znicz Pruszków
Pogoń Grodzisk 1:3 Błonianka Błonie
RKP Broń Radom 3:2 Energia Kozienice
Mazur Karczew 0:0 MKS Pilica Białobrzegi
Oskar Przysucha 0:0 MKS Piaseczno
Sparta Jazgarzew 6:2 Naprzód Skórzec
KS Promna 2:2 Perła Złotokłos

patronat